Spring over navigation.
Hjem
lokal fremstilling med omtanke

Kultivator

Lokal fremstilling med omtanke.

Her i området er der rigtig mange mennesker, der kan lide at skabe nye, små og spændende virksomheder.
Virksomhederne skulle meget gerne blive livskraftige og skabe arbejdsglæde for iværksætterne og gode oplevelser for kunderne.
Derfor har vi startet foreningen ”Kultivator”, fordi vi ved, at de nye, små virksomheder kan trives ved at blive kultiveret – ligesom små, spinkle spirer bliver spændende, stærke planter når de bliver plejet og kultiveret.

Vores medlemmer er ildsjæle, der vil starte en ny, lokal fremstilling i en lille virksomhed. Vi har brugt ordene: Lokal fremstilling med omtanke, fordi bæredygtighed er grundholdningen i vores forening.

Foreningen arbejder meget konkret med medlemmernes nærværende, praktiske problemer.

Vi har tre fokusområder, vi vil arbejde med:

Salg:
Erfaringsudveksling og vejledning
Hjælp til at skabe kontakt mellem producent og kunder
Hjemmeside i Kultivators hjemmeside
Hjælp til kunder, der har svært ved at finde lokale produkter
Fælles salgssted på markeder.

Produktion:
Erfaringsudveksling og vejledning
Lån og leje af udstyr, der er for dyrt at anskaffe for den enkelte
Fælles, levnedsmiddelgodkendt produktionssted

Administration:
Erfaringsudveksling ved kontakt til myndigheder
Kursusvirksomhed, blandt andet indenfor hygiejne og organisering
Hjælp ved ansøgninger til fonde

Vi er en ny forening, så mange af disse ideer vil først blive praktiseret, når medlemmerne beder om det. Vi har i dag en del teknisk udstyr, vi har gennemført et certifikatkursus i levnedsmiddel-hygiejne og vi har hjulpet med ansøgning om fondspenge til et projekt for sennepsfremstilling på Nyord, og så har vi åbnet denne hjemmeside.
Selvfølgelig vil vi tage andre emner op, hvis medlemmerne får behov for det.

Meld dig ind i Kultivator og kom med i et inspirerende netværk, der kan hjælpe med at gøre din fremstillingsvirksomhed sund og velfungerende.